Uchwały Rady Powiatu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 310/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Płocku.

Uchwała nr 310/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Płocku. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1

Uchwała nr 309/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Płockiego.

Uchwała nr 309/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Płockiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala

Uchwała nr 308/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Płocku.

Uchwała nr 308/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Płocku. Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

Uchwała nr 307/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Starosty Płockiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Uchwała nr 307/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Starosty Płockiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)...

Uchwała nr 306/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego.

Uchwała nr 306/ XXXVII/ 2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego. Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewó

Uchwała Nr 302/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia okregów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Płocku w 2010 r.

Uchwała Nr 302/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia okregów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Płocku w 2010 r. Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159

Uchwała nr 266/ XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu w Płocku.

Uchwała nr 266/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu w Płocku . Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592&n