Budżet powiatu - Rok 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 35/2010 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2009 rok.

Uchwała nr 35/2010 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2009 rok.

Uchwała Nr 274/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 274/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie po

Uchwała nr 267/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 267/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiato

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2010 Nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2010 Nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009r. Na podstawie art. 12 ust. 2 pk