Budżet powiatu - Rok 2009

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wykonaniu Budżetu Powiatu za III kwartały 2009 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU za III kwartały 2009 roku 1. Dochody budżetowe Uchwalony przez Radę Powiatu w Płocku uchwałą Nr 172/XII/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku Budżet Powiatu na 2009 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 68.559.097,00 zł, a po stronie wydatków 66.061.417,00 zł. W dochodach Budżetu Powiatu...

UCHWAŁA NR 124/2009 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2009 roku.

UCHWAŁA NR 124/2009 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ w...

Uchwała Nr 207/XXVI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: emisji obligacji Powiatu Płockiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr 207/XXVI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 kwietnia 200 9r. w sprawie: emisji obligacji Powiatu Płockiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2, 3...

Uchwała nr 206/XXVI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2009-2010 finansowanych z obligacji i dochodów własnych”.

Uchwała nr 206/XXVI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2009-2010 finansowanych z obligacji i dochodów własnych” Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e i art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządz

Uchwała Nr 205/XXVI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą nr 172/XXII/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 205/XXVI/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą nr 172/XXII/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./...