Budżet powiatu - Rok 2008 (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 93/2008 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2008 roku.

UCHWAŁA NR 93/2008 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2008 roku. &nb

Uchwała Nr 135/XVII/2008 Rady Powiatu w Płocku dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 135/XVII/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiat

Uchwała Nr 129/XVI/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 129/XVI/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt

Informacja o wykonaniu Budżetu Powiatu za I kwartał 2008 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU za I kwartał 2008 roku 1 . Dochody budżetowe Uchwalony przez Radę Powiatu w Płocku uchwałą Nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku Budżet Powiatu na 2008 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 59.046.459,00 zł, a

Uchwała Nr 122/XV/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 122/XV/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr 109/XIII/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr 109/XIII/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z pó

UCHWAŁA NR 24/2008 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok.

UCHWAŁA NR 24/2008 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /j