Budżet powiatu - Rok 2006

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 15/III/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 15/III/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. Nr 142 , poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm./, art. 165 ust. i art. 184 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z

UCHWAŁA NR 4/I/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 4/I/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowy / jt. Dz. U. Nr 142 , poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 165 ust 1, 16

Uchwała nr 318/XXXVII/ 2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

Uchwała nr 318/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

Uchwała nr 310/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

Uchwała nr 310/XXXVI/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz.

Uchwała nr 291/XXXV/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

Uchwała nr 291/XXXV/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 15

Informacja o wykonaniu Budżetu Powiatu za I kwartał 2006 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU za I kwartał 2006 roku 1. Dochody budżetowe Uchwalony przez Radę Powiatu w Płocku uchwałą Nr 245/XXIX/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku Budżet Powiatu na 2006 rok po stronie dochodów

UCHWAŁA NR 282/XXXIII/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 282/XXXIII/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 278/XXXII/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 6 do uchwały Nr 245/XXIX/2005 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 278/XXXII/2006 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 6 do uchwały Nr 245/XXIX/2005 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na 2006 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o