Budżet powiatu - Rok 2004

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 150/XVIII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 150/XVIII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 140/XVII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 140/XVII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 138/XVI/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 138/XVI/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. Nr

UCHWAŁA NR 137/XVI/2004 RADY POWIATU w PŁOCKU z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok

UCHWAŁA NR 137/XVI/2004 RADY POWIATU w PŁOCKU z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, 112 ust. 2 pkt 6 i 124 us

UCHWAŁA NR 119/XIV/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XI/2004 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 119/XIV/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XI/2004 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu na 2004 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 159

UCHWAŁA NR 118/XIV/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 118/XIV/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 109

UCHWAŁA NR 102/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 102/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok. Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyj

UCHWAŁA NR 100/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok oraz zaciągnięcia w 2004 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Płocku”.

UCHWAŁA NR 100/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2004 rok oraz zaciągnięcia w 2004 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Starostwa

UCHWAŁA NR 99/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR 99/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie Budżetu powiatu na 2004 rok. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy

UCHWAŁA NR 98/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Płocku za 2003 rok.

UCHWAŁA NR 98/XII/2004 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Płocku za 2003 rok. Na podstawie art. 12 pkt 6 ust