Ewidencja gruntów i budynków

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania przez Wójta Gminy Stara Biała za nieruchomość położoną w obrębie Kamionki gm. Stara Biała, oznaczoną jako działka nr 121/2

Płock, dnia 28 września 2017r. GGN.II.683.52.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz w z