Sieci (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w Bielsku

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 205/3, 205/4, 206 w m. Bielsk, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej...

zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV - Staroźreby

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Oparator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: --- obręb ewidencyjny: Starożreby jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki : 89/9, 89/10, 89/14, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 89/20, 89/22, 89/23, 89/24, 89/26, 89/27, 89/28, 89/30, 89/31, 89/32, 89/33, 89/34,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Juryszewo ulica: obręb ewidencyjny: 0012 Juryszewo jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działki: 143/1, 164 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego. ...

Zgłoszenie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Górki ulica: - obręb ewidencyjny: 0005 Górki jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 308/7, 308/8, 308/6, 308/4, 288/8, 303/21, 334/31 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006, Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 453, 454, 461 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi data...

zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci 0,4kV Begno gm. Staroźreby

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Begno ulica: -- obręb ewidencyjny: Begno jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki : 107, 75/1, 70/1, 69/15, 69/14, 69/13, 69/12, 69/11, 69/10, 69/9, 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 106, 70/2, 68/3, 68/2, 71/4, 71/2...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Radzanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Radzanowo jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/10, 71/12, 72/3, 72/11, 72/12, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 72/18 ...

Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa sieci napowietrznej nN-0,4 kV wraz z przyłączami napowietrznymi oraz oświetleniem ulicznym, budowa sieci kablowej nN-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Góry Małe, Dobrzyków ulica: - obręb ewidencyjny: 0022 Góry Małe, 0004 Dobrzyków jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 0022 - 46/3, 47/14, 47/12, 47/11, 30, 32/1, 31, 49/8, 27/17, 35/2, 67, 32/2, 46/5,...

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa sieci kablowej 0,4 kV oraz demontaż elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV - Etap 1

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Begno ulica: - obręb ewidencyjny: 0002 Begno jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 57/1, 103, 58, 60, 81/2, 81/1, 82/3, 82/1, 82/2, 105/3, 83, 84 opis projektowanego obiektu: Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 288/33, 288/37 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową. data...