Sieci (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 1117, 592 opis projektowanego obiektu: sieć gazowa średniego cisnienia data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Cekanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Cekanowo jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 203/23, 203/16 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia. data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 127, 143/1, 143/7, 143/25 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia. data...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Brzechowo obręb ewidencyjny: 0004 Brzechowo jednostka ewidencyjna: gmina Drobin opis projektowanego obiektu: przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowa przyłączy kablowych niskiego napięcia 0,4 kV numery działek ewid.: 12/2, 4/14,...

Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Gąbinie, ul. Stodólna, ul. Warszawska, Trakt Lipiński wraz z przebudową skrzyżowań ul. Stodólnej z ul. Bursztynową i ul. Złotą przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Trakt Lipiński

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 540, 1301/1, 544/4 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Gąbinie, ul. Stodólna,...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabina ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działek : 7/1, 7/2, 28/3, 28/2, 7/3, 27 w m. Grabina, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej sieci...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Gulczewo ulica: obręb ewidencyjny: 0006 Gulczewo Kolonia jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 198/2, 198/3, 198/4, 198/10, 198/11, 198/12, 198/14, 198/15 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy kanalizacji kablowej w zakresie linii telekomunikacyjnej w m. Wola Łącka, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wola Łącka ulica: obręb ewidencyjny: 0019 Wola Łącka jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działek : 11/10, 1061, 1033, 993/4 w m. Wola Łącka, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa kanalizacji kablowej...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Górki ulica: - obręb ewidencyjny: 0005 Górki jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 295/32, 296/63, 296/5, 295/31, 295/42, 296/64, 296/61 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej data wniesienia...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Murzynowo ulica: - obręb ewidencyjny: 0021 Murzynowo jednostka ewidencyjna: Brudzeń Duży nr ewidencyjne działki: 177, 84/3, 135/9, 135/8 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym data...