Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielino ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Bielino-Wirginia jednostka ewidencyjna:141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 231 opis projektowanego obiektu: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. data wniesie...

Zgłoszenie Budowa sieci elektroenergetycznej nn – linia napowietrzna nn i przyłącza kablowego nn we m. Wincentów, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wincentów ulica: obręb ewidencyjny: 0016 Wincentów jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 199, 200, 234/2 w m. Wincentów, gm. Łąck. opis projektowanego obiektu : Budowa sieci...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie, Ludwików ulica: - obręb ewidencyjny: 0006 Nowe Grabie, 0021 Ludwików jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: Ludwików - 232, 188/3, 282/4, 282/6, 282/7, 282/2 Nowe Grabie - 763/1, 763/8 opis projektowanego...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Matyldów ulica: obręb ewidencyjny: 0009 Matyldów jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 28/22, 28/31 w m. Matyldów, gm. Łąck opis projektowanego obiektu : Budowa sieci kablowej...

Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV, budowy sieci (linii) kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV, budowy złącza kablowo-pomiarowego

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0015 Kępina jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 46/1, 47/4, 48/1, 12/4, 12/2, 12/5 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie przebudowy sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV,...

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa sieci kablowej 0,4 kV oraz demontaż elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Begno ulica: - obręb ewidencyjny: 0002 Begno jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 57/1, 103, 58, 60, 81/2, 81/1, 82/3, 82/1, 82/2, 105/3, 83, 84, 107, 75/1, 70/1, 69/15, 69/14, 69/13, 69/12, 69/11, 69/10, 69/9, 69/8, 69/7,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łaziska ulica: obręb ewidencyjny: 0008 Łaziska jednostka ewidencyjna: 141911_2 Słubice nr ewidencyjne działek: 204/1, 205 opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową ...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Góry Małe ulica: - obręb ewidencyjny: 0022 Góry Małe jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 47/18, 49/8 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 794/2, 855, 850/8, 854/1, 853/1, 2142/2, 753, 752/2 opis projektowanego obiektu: sieć gazowa średniego cisnienia data...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Ciachcin ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Ciachcin jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 3/26, 6, 7/5, 13/3, 13/8, 13/7 w m. Ciachcin, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej ...