Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Zofiówka, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łąck ulica: obręb ewidencyjny: 0022 Zofiówka jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działek : 63/6, 63/7, 64/6, 189 w m. Zofiówka, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa sieci elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słubice ulica: obręb ewidencyjny: 0014 Słubice jednostka ewidencyjna: 141911_2 Słubice nr ewidencyjne działek: 117/10, 117/11, 144, 154/2 opis projektowanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Sikórz ulica: - obręb ewidencyjny: 0032 Sikórz jednostka ewidencyjna: Brudzeń Duży nr ewidencyjne działki: 129 opis projektowanego obiektu: budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Cekanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Cekanowo jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działek: 297/23, 297/25, 297/49. 297/67, 297/68 opis projektowanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4...

zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Gąbin obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: gmina Gąbin opis projektowanego obiektu: kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi numery działek ewid.: 491/2, 611/1, 611/2, 611/23, 619 data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: Hiacyntowa obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działek: 116, 119/1, 119/2, 119/7, 119/53, 119/19, 119/40, 119/62 opis projektowanego obiektu: budowa...

Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łąck ulica: obręb ewidencyjny: 0008 Łąck jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 881/1, 886, 839, 824, 823 w m. Łąck, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4...

Budowa sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 1440/3, 1469, 1474/1, 1475/1 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 07.09.2020...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 527/5, 541, 468/25, 468/7, 468/4, 460, 468/22 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: Sowia obręb ewidencyjny: 0017 Słupno