Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej o napieciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, złącz kablowo-pomiarowych

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Zofiówka ulica: obręb ewidencyjny: 0022 Zofiówka jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 63/4, 63/5, 64/4, 64/6, 188, 189 w m. Zofiówka, gm. Łąck. opis projektowanego obiektu...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Kostrogaj ulica: obręb ewidencyjny: 0014 Kostrogaj jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/6 opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączem kablowym i szafką pomiarową

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Karolewo obręb ewidencyjny: 0010 Karolewo jednostka ewidencyjna: gmina Nowy Duninów opis projektowanego obiektu: kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia ze złączem kablowym oraz szafką pomiarową numery działek ewid.: 211/2, 211/3, 210,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działek: 146/4, 146/6, 146/7, 147/15 opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączami...

Zgloszenie budowy sieci wodociągowej z rur PE DN 160 o długości 116,10 mb oraz sieci kanalizacyjnej z rur PP DN 200 o długości 13,80mb

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gospodarka Komunalna "Stara Biała" miejscowość: Maszewo Duże ulica:- obręb ewidencyjny: Maszewo Duże jednostka ewidencyjna: Maszewo Duże nr ewidencyjne działki: 160/1, 159, 158/8, 166/4, 167/12, 168/10, 158/6 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 13.01.2020 ...

Zgłszenie rozbudowy sieci wodociagowej w Bielsku

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: GMINA BIELSK adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działek: 90/15, 102/33, 102/38, 102/46, 101/1, 100/3, 100/4, 92/5, 93/8, 94/8, 96/9, 96/6, 96/4, 94/4, 93/5, 92/16 w miejscowości Bielsk, gm. Bielsk ...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabina ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 255/6, 286, 284/11 w m. Grabina, gm. Łąck. opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej sieci...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Machcino ulica: obręb ewidencyjny: 0026 Machcino jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 7/26, 7/31, 7/32, 7/33, 7/38, 124 w m. Machcino, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej&n...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Zaździerzu, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabina, Zaździerz ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina, 0020 Zaździerz jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 587/17 w m. Grabina, dz. nr 18/3, 18/5, 57, 57/1 w m. Zaździerz, gm. Łąck. opis...

Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Karolewo obręb ewidencyjny: 0010 Karolewo jednostka ewidencyjna: gmina Nowy Duninów opis projektowanego obiektu: kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia ze złączami kablowymi oraz szafkami pomiarowymi numery działek ewid.: 144/3, 144/6, 146/5,...