Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: Staroźreby obręb ewidencyjny: 0036 Staroźreby jednostka ewidencyjna: gmina Staroźreby opis projektowanego obiektu: sieć gazowa średniego ciśnienia numery działek ewid.: 735, 736/5, 731/4 data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia...

zgłoszenie budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizayjnej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Brudzeń Duży adres projektowanego obiektu: Bądkowo Kościelne obręb ewidencyjny: 0002 Bądkowo Kościelne jednostka ewidencyjna: gmina Brudzeń Duży opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna numery działek ewid.: 333/23, 333/36, 333/37, 333/38, 333/41, 333/46, 162/1 data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Zofiówka, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łąck ulica: obręb ewidencyjny: 0022 Zofiówka jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 185/1, 31/1 w m. Zofiówka, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa sieci elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Grabina, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łąck ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 596/4, 596/6, 421, 422, 596/5, 417/2, 596/3 w m. Grabina, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa sieci elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Nowy Duninów adres projektowanego obiektu: Jeżewo obręb ewidencyjny: 0008 Jeżewo jednostka ewidencyjna: gmina Nowy Duninów opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa numery działek ewid.: 88/14, 88/5, 134, 88/12, 88/11, 88/10, 88/9, 88/18, 88/16, 88/15 data wniesienia sprzeciwu: data...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 102/5, 102/6, 102/9, 103/8, 103/13, 103/41 w m. Bielsk, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łąck ulica: obręb ewidencyjny: 0011 PSO Łąck jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 3/109, 3/5, 3/57 w m. Łąck, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w Grabinie, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabina ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 573/5, 573/7 w m. Grabina, gm. Łąck, opis projektowanego obiektu : Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Brudzeń Duży adres projektowanego obiektu: Sobowo obręb ewidencyjny: 0034 Sobowo jednostka ewidencyjna: gmina Brudzeń Duży opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa numery działek ewid.: 165, 172/9 data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 17.08.2020 r.

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej siecii 0,4 kV obręb Trzepowo Nowegmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: Trzepowo Nowe ulica:- obręb ewidencyjny:0026-Trzepowo Nowe jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki:34/1, 34/2, 33/3, 35, 54/6, 54/5, 33/2, 33/4, 53/6, 53/7, 53/4, 32/6, 32/5, 32/4, 32/3, 31/1, 31/2, 39/4, 30/9, 30/8, 30/7, 30/6, 30/5, 29/1, 29/2, 38/9, 26/11,...