Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Barcikowo ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Barcikowo jednostka ewidencyjna:141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 1/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 11, 12, 14/2, 18/2, 25, 29, 31/1, 37/1, 38/1, 177/1 opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006 Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 22/2, 22/3, 22/10 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi data...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 196/1, 197/12, 197/13, 197/17 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia...

budowa sieci elektroenergetycznej - Ramutówko, Pepłowo gm. Bodzanów

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Pepłowo, Ramutówko ulica: --- obręb ewidencyjny: Pepłowo, Ramutówko jednostka ewidencyjna: Bodzanów nr ewidencyjne działki: Pepłowo działki nr 1, 2/2, 3/2, 6, 7, 9/2, 16/2, 16/7, 19/1, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 23/1, 23/2,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Nowe Proboszczewice, gm. Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: Nowe Proboszczewice ulica:- obręb ewidencyjny: 0021 Proboszczewice Nowe jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 4/3, 4/5, 4/6 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 30.12.2019

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Cekanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Cekanowo jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 204/3, 203/22, 203/23 opis projektowanego obiektu: Budowa odcinka sieci gazowej śreniego ciśnienia. ...

Zgłoszenie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Wymyśle ulica: - obręb ewidencyjny: 0033 Nowe Wymyśle jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 287/6, 287/9, 287/10 opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn data wniesienia sprzeciwu: data braku...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Borki ulica: - obręb ewidencyjny: 0002 Borki jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 54, 67, 107, 108/9, 108/7, 108/10, 108/11, 108/12, 108/8, 108/6 opis projektowanego obiektu: sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV data wniesienia...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Sarzyn ulica: - obręb ewidencyjny: 0032 Sarzyn jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 89, 119, 120, 121, 122, 123/3, 123/4, 124, 129 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV...

budowa sieci wodociągowej z przyłączem

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Grzegorz Ciechlecki adres projektowanego obiektu: Brwilno Dolne obręb ewidencyjny: 0002 Brwilno Dolne jednostka ewidencyjna: gmina Nowy Duninów opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa z przyłączem numery działek ewid.: 122/5, 123/9, 124/12, 124/19, 124/11, 124/18 data wniesienia sprzeciwu: data...