Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgloszenie budowy sieci wodociągowej z rur PE DN 110 o długości 420,70 mb

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. miejscowość: Maszewo Duże ulica:- obręb ewidencyjny: Maszewo Duże jednostka ewidencyjna: Gmina Stara Biała nr ewidencyjne działki:361/4, 360/8, 337/8, 338/6, 338/5, 339/2, 341/3, 346/3, 347/4, 349/7, 352/4, 353/5, 356/7, 357/4, 358/4, 359/4 Opis projektowanego...

Zgłoszenie rozbiórki i przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, przebudowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w miejscowości Biała Nowa gm. Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: Biała Nowa ulica:- obręb ewidencyjny: 0002 Biała Nowa jednostka ewidencyjna:Stara Biała nr ewidencyjne działki:39, 40/7, 40/11, 40/13, 41/5, 42/1, 43/1, 43/3, 44/7 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 17.12.2019 ...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : 101/6, 100/10, 100/9, 100/8, 100/7, 100/6, 100/5 w m. Bielsk, gm. Bielsk opis projektowanego obiektu : Budowa elektroenergetycznej...

Zgłoszenie przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa, przebudowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: - obręb ewidencyjny: 0027 Przedpełce jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 20, 22/1, 23/1, 17, 29/3, 29/4, 30, 42, 31/1, 31/2, 35, 41/1, 44, 45, 37, 46/1, 40, 75/1, 76/1 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Ludwikowo gm. Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z siedziba w Gdańsku miejscowość: Ludwikowo ulica:- obręb ewidencyjny:Ludwikowo jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 13/15, 13/19, 13/22 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 16.12.2019

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: gmina Gąbin opis projektowanego obiektu: sieć gazowa średniego ciśnienia numery działek ewid.: 710/1, 709/1, 708/1, 707/3, 707/1, 706, 694/1, 695/23, 707/5, 708/2, 709/2, 710/2,...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Szeligi ulica: obręb ewidencyjny: 0018 Szeligi jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 61, 67/2, 71, 72 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

Zgłoszenie budowy sieci gazowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Cekanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Cekanowo jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działki: 290/26, 291/57, 291/59, 292/55 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci gazowej średnieg...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami KRSN oraz rozbiórka istniejącego złącza kablowego w miejscowości Mańkowo gm. Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: Mańkowo ulica:- obręb ewidencyjny:0016 Mańkowo jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 58/3, 75/2, 75/3, 75/4, 108 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 12.12.2019

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 119/10, 117, obręb Brwilno, gm. Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. miejscowość: Brwilno ulica:- obręb ewidencyjny: 0007- Brwilno jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 119/10, 117 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 29.11.2019r.