Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej nN-0,4kV, przebudowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nN-0,4kV, rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, budowa kablowej elektroenergetycznej sieci nN-0,4kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Wymyśle ulica: - obręb ewidencyjny: 0033 Nowe Wymyśle jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 261, 250, 251, 721/3, 254, 256/1, 256/3, 257, 324/3, 285, 286, 287/11, 287/1, 287/12, 288/1, 693, 290/2, 271, 420, 427, 443/2, 433,...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Malanowski Błażej adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: - obręb ewidencyjny: 0036 Staroźreby jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 758/1, 759/3, 760 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej data wniesienia sprzeciwu:...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Stróżewko ulica: obręb ewidencyjny: 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 1075/3, 1075/9, 1075/10, 1075/11, 1075/12, 1075/13 opis projektowanego obiektu:...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Stróżewko ulica: obręb ewidencyjny: 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 1075/1, 1075/3, 1075/25, 1075/26, 1075/27, 1075/28, 1075/29, 1075/30, 1075/31,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w m. Zagoty, gm. Bielsk

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Zągoty ulica: obręb ewidencyjny: 0043 Zągoty jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : dz. nr 94, 92/2, 92/3, 92/4 w m. Zągoty, gm. Bielsk. opis projektowanego obiektu : Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie adres projektowanego obiektu: miejscowość: Stróżewko ulica: obręb ewidencyjny: 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 16/18, 16/13, 16/9 opis...

Zgłoszenie budowy siecii gazowej średniego ciśnienia w ul. Cedrowej i Lipnowskiej w Maszewie Dużym obręb 0017 Maszewo Duże , gmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. miejscowość:Maszewo Duże ulica:- obręb ewidencyjny:0017 Maszewo Duże jednostka ewidencyjna:Stara Biała nr ewidencyjne działki: 266/1, 268/1, 272/1, 273/10 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu:27.07.2020 ...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabie Polskie, Potrzebna ulica: - obręb ewidencyjny: 0007 Grabie Polskie, 0026 Potrzebna jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 0007 - 97/1, 0026 - 111/6, 111/7, 124, 134/1, 135 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 1761, 1762, 1763 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Stróżewko ulica: obręb ewidencyjny: 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko jednostka ewidencyjna:141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działki: 17, 18/83, 18/85, 18/8, 18/9, 18/11, 18/13, 18/15, 18/17, 18/18, 18/19,...