Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie zmiany lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej o nazwie "Dobrów - Góry M" nr T740761 oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn wraz z budową linii kablowej nn

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Góry Małe ulica: - obręb ewidencyjny: 0022 Góry Małe jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 19/3, 19/11, 20/8, 20/10, 20/12, 129/5, 129/7, 129/9, 27/19, 29/4, 26/1, 26/3, 27/18, 37/1, 33/1, 31, 130/2 opis projektowanego...

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE RC dn 110, 90, 63, 40

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie, Koszelówka ulica: - obręb ewidencyjny: 0006 Nowe Grabie, 0005 Koszelówka jednostka ewidencyjna: Gąbin, Łąck nr ewidencyjne działki: m. Nowe Grabie gm. Gąbin: 760/2, 330/4, 776/12, 760/42, 231/19,...

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz wyposażenie istniejącego wodociągu w hydranty p.poż.

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 66/1, 2051, 2046 opis projektowanego obiektu: sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią ścieków oraz wyposażenie istniejącego wodociągu...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 726, 728, 2148/4, 2148/3, 2148/2 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa wraz z przyłączem data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 647/9, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa wraz z przyłączami data wniesienia sprzeciwu: data...

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV obręb 0019- Konary, gm. Bielsk

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: Konary ulica: - obręb ewidencyjny: 0019 - Konary jednostka ewidencyjna: Bielsk nr ewidencyjne działki: 37, 69, 63, 60, 59/1, 65, 67, 66/2, 68/1, 68/2, 75/1, 75/4, 75/5, 74, 44, 43, 42, 25, 41, 40, 39, 134, 135, 89, 88, 87 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Koszelówka ulica: obręb ewidencyjny: 0005 Koszelówka jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : dz. nr 146/1, 151, 152 w m. Koszelówka, gm. Łąck. opis projektowanego obiektu : Budowa...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006, Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 548, 552, 553, 555, 557 opis projektowanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi data...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006 Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 83/19, 83/21, 83/22, 83/23, 83/25 opis projektowanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi data...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w miejscowości Korzeń Królewski, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. miejscowość: Korzeń Królewski ulica:- obręb ewidencyjny:Korzeń Królewski jednostka ewidencyjna:Łąck nr ewidencyjne działki: 25, 36/1, 49/2, 49/6 Opis projektowanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi data wniesienia...