Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia, przyłącze elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Borki ulica: - obręb ewidencyjny: 0002, Borki jednostka ewidencyjna: 141906_5 Gąbin nr ewidencyjne działki: 98, 107, 125/1, 125/2 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza...

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: Łaziska miejscowość: Łaziska ulica: obręb ewidencyjny: Łaziska jednostka ewidencyjna: Słubice nr ewidencyjne działki: 162/2, 162/1, 137, 63/7 adres inwestycji skorygowany w dniu 09.09.2015 r. po dokonaniu uzupełnień przez inwestora w...

zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wincentów ulica: obręb ewidencyjny: 0016 Wincentów jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 159/1, 159/2, 159/3, 252 opis projektowanego obiektu : sieć elektroenergetyczna kablowa nn...

Zgłoszenie budowy: rozbudowa sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Brudzeń Duży adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bądkowo Kościelne ulica: obręb ewidencyjny: Bądkowo Kościelne jednostka ewidencyjna: Brudzeń Duży nr ewidencyjne działki: 393, 333/23, 333/41 opis projektowanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej data wniesienia sprzeciwu: data braku...

zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo - pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Gulczewo ulica: Jana III Sobieskiego obręb ewidencyjny: Gulczewo Kolonia jednostka ewidencyjna: Słupno nr ewidencyjne działki : 10/4 i 10/5 opis projektowanego obiektu : Linia kablowa niskiego napięcia ze złączem...

zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operaor S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Biała ulica: --- obręb ewidencyjny:0001 Biał

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Jordanów ulica: obręb ewidencyjny: Jordanów jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki : 78/5, 78/3 opis projektowanego obiektu : sieć energetyczna kablowa nn 0,4kV wraz ze złączami kablo...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Brochocin; Kostrogaj ulica: obręb ewidencyjny: Brochocin; Kostrogaj jednostka ewidencyjna: Radzanowo nr ewidencyjne działki: 161, 163, 191; 6, 7, 8/1, 56, 57 opis projektowanego obiektu: budowa elektroenergetycznej linii...

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV i przyłączy kablowych nn-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Boryszewo Stare i Stróżewko ulica: obręb ewidencyjny: Boryszewo Stare i Stróżewko jednostka ewidencyjna: Radzanowo nr ewidencyjne działki: 118/9, 118/11, 118/12, 118/13, 118/14, 121, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6 ...