Stacje transformatorowe (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stacja 400/110/15 kV Płock - przebudowa rozdzielni 110kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora Energa Operator S.A. oddział w płocku adres projektowanego obiektu: ulica:--- obreb ewidencyjny: Kruszczewo jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 63/14, 67/16 opis projektowanego obiektu Przebudowa istniejacej rozdzielni napowietrznej 110 kV data wniesieniasprzeciwu: data braku wniesienia...