Stacje transformatorowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stacja 400/110/15 kV Płock - przebudowa rozdzielni 110kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora Energa Operator S.A. oddział w płocku adres projektowanego obiektu: ulica:--- obreb ewidencyjny: Kruszczewo jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 63/14, 67/16 opis projektowanego obiektu Przebudowa istniejacej rozdzielni napowietrznej 110 kV data wniesieniasprzeciwu: data braku wniesienia...

budowa przyłacza napowietrznego 15 kV, stacji transformatorowej oraz wewnętrznej linii zasilajacej 0,4 kV, do istniejacego zakładu MSTAL

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Krzysztof Zieliński adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: Bielsk nr ewidencyjne działki : 85/13 opis projektowanego obiektu : przyłącze napowietrzne 15 kV, stacja transformatorowa oraz wewnętrzna linia zasilająca 0,4 kV do istniejącego...

.