Stacje transformatorowe

Stacja 400/110/15 kV Płock - przebudowa rozdzielni 110kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Energa Operator S.A. oddział w płocku

adres projektowanego obiektu:

ulica:---

obreb ewidencyjny: Kruszczewo

jednostka ewidencyjna: Stara Biała

nr ewidencyjne działki: 63/14, 67/16

opis projektowanego obiektu

Przebudowa istniejacej rozdzielni napowietrznej 110 kV

data wniesieniasprzeciwu:

data braku wniesienia sprzeciwu 18.03.2016

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2016 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Majewska - Grudny
Ilość wyświetleń: 491
21 marca 2016 13:46 (Joanna Bartkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2016 12:33 (Elżbieta Majewska - Grudny) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)