Sieci (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Nowy Duninów adres projektowanego obiektu: Karolewo miejscowość: Karolewo obręb ewidencyjny: Karolewo jednostka ewidencyjna: Nowy Duninów nr ewidencyjne działki: 218, 219, 223 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 19.01.2018...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Nowy Duninów adres projektowanego obiektu: Lipianki miejscowość: Lipianki obręb ewidencyjny: Lipianki jednostka ewidencyjna: Nowy Duninów nr ewidencyjne działki: 66/1, 61, 43/1, 45/33, 45/1, 45/32, 42/5, 43/6, 43/13 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa data wniesienia sprzeciwu: data...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Miszewko Stefany ulica: obręb ewidencyjny: 0010 Miszewko Stefany jednostka ewidencyjna: Słupno nr ewidencyjne działek: 28/9, 28/11 opis projektowanego obiektu: budowa...

zgłoszenie budowy sieci wodociagowej - działki nr ewid. 42, 44, 45/3 i 46/3 obręb Bielsk gmina Bielsk

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Bielsk adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: -- obręb ewidencyjny: Bielsk jednostka ewidencyjna: Bielsk nr ewidencyjne działki : 42, 44, 45/3, 46/3 opis projektowanego obiektu : rozbudowa sieci wodociągowej data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu

Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Bielsk adres projektowanego obiektu: miejscowość: Bielsk ulica: obręb ewidencyjny: 0001 Bielsk jednostka ewidencyjna: 141901_2 Bielsk nr ewidencyjne działki : 42, 44, 45/3, 46/3 opis projektowanego obiektu : Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku data wniesienia sprzeciwu: dat

przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn/nN w zakresie: wymiany napowietrznej stacji trafo Sn/nN, przebudowy częściowej linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego z szafką pomiarową dz. nr 101/5 i 101/65 w m. Koszelówka, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: GMINA ŁĄCK adres projektowanego obiektu: miejscowość: Koszelówka ulica: obręb ewidencyjny: 0005 Koszelówka jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 101/5, 101/6 w m. Koszelówka, gm. Łąck opis projektowanego obiektu : przebudowa sieci elektroenergetycznej...

zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej - odcinka linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Grabine, gm. Łąck

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: GMINA ŁĄCK adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabina ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 303/13, 308/1 w m. Grabina, gm. Łąck opis projektowanego obiektu : budowa sieci elektroenergetycznej – odcinka linii oświetlenia...

Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Gąbin ulica: - obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 1523, 1518, 1517/5, 1469 opis projektowanego obiektu: przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia da...

Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym

Zgłoszenie budowy kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grzybów ulica: obręb ewidencyjny: 0004 Grzybów jednostka ewidencyjna: Słubice nr ewidencyjne...

zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej - Wyszogród dz. 1354/1

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: -- obręb ewidencyjny: Wyszogród jednostka ewidencyjna: Wyszogród nr ewidencyjne działki: 1354/1, 136/5 opis projektowanego obiektu: sieć telekomunikacyjna w związku z korektą zgłoszeniaz dnia 22.12.2017r...