Sieci (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Gąbin obręb ewidencyjny: 0001 Gąbin jednostka ewidencyjna: Gąbin opis projektowanego obiektu: kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi numery działek ewid.: 542/4, 542/3, 506/1, 506/10, 541, 542/1 data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Potrzebna ulica: - obręb ewidencyjny: 0026 Potrzebna jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 171, 134/1, 44/12, 43/13, 186/14, 186/2, 186/1 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Grabina, Płock ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Grabina, 0016 Ciechomice jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck, 146201 Płock nr ewidencyjne działki : 195, 216, 196/1, 85/3, 196/2, 85/4, 85/8, 85/9 w miejscowości Grabina, gm. Łąck,...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: - obręb ewidencyjny: 0036 Staroźreby jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 117/15, 117/27, 117/28, 117/29, 117/31 opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna kablowa nn-0,4kV data wniesienia sprzeciwu: data...

zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z przebudową - Niesłuchowo, Kępa Polska, Białobrzegi gm. Bodzanów

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Niesłuchowo, Kępa Polska, Białobrzegi ulica: --- obręb ewidencyjny: Niesłuchowo, Kępa Polska, Białobrzegi jednostka ewidencyjna: Bodzanów nr ewidencyjne działki: N Niesłuchowo - dz. nr 380 Białobrzegi - dz. nr 504, 505, 506, 224,...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Górki ulica: - obręb ewidencyjny: 0005 Górki jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 287/12, 287/15, 305/4, 305/6, 305/8, 305/28, 305/39, 305/40 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Popłacin obręb ewidencyjny: 0014 Popłacin jednostka ewidencyjna: Nowy Duninów opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi numery działek ewid.: 73/8, 73/5, 73/4, 73/6, 73/7 data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetcznej nskiego napięcia

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: Lipianki obręb ewidencyjny: 0011 Lipianki jednostka ewidencyjna: Nowy Duninów opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia numery działek ewid.: 114, 116, 118/2, 118/1, 263, 262, 260/2, 259, 258, 257/2, 257/1, 256, 255/1, 255/3,...

zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej - m. Słupca gmina Bulkowo

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Bulkowo adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupca ulica:-- obręb ewidencyjny: Słupca jednostka ewidencyjna: Bulkowo nr ewidencyjne działki: 36, 203, 205 opis projektowanego obiektu : sieć wodociągowa, data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu: 05.12.2018

zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: GMINA ŁĄCK adres projektowanego obiektu: miejscowość: Łąck ulica: obręb ewidencyjny: 0008 Łąck jednostka ewidencyjna: 141907_2 Łąck nr ewidencyjne działki : 52/18, 610, 56/8, 56/10, 611 w miejscowości Łąck, gm. Łąck opis projektowanego obiektu : budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ...