Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4kV wraz z zestawem złączowo -pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Odział w Płocku adres projektowanego obiektu: Chmielewo, Bolino miejscowość: Chmielewo, Bolino ulica: obręb ewidencyjny:Chmielewo, Bolino jednostka ewidencyjna: Wyszogród nr ewidencyjne działki: 15,18,68 w obrębie Chmielewo, 137/2, 137/9 w obrębie Bolino

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Odział w Płocku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: Calineczki obręb ewidencyjny: Słupno jednostka ewidencyjna: Słupno nr ewidencyjne działki : 288/37, 288/115 i 288/116 opis projektowanego obiektu : linia kablowa nn ze złączem kablowo-pomiarowym &

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Odział w Płocku adres projektowanego obiektu: Bądkowo Kościelne miejscowość: Bądkowo Kościelne ulica: obręb ewidencyjny: Bądkowo Kościelne jednostka ewidencyjna: Brudzeń Duży nr ewidencyjne działki: 59/7, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4 opis projektowanego obiektu: elektroenergetyczna...

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006, Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: 141906_2 Gąbin nr ewidencyjne działki: 162/31, 162/10 opis projektowanego obiektu: linia kablowa niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym data...

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Plebanka ulica: - obręb ewidencyjny: 0025, Plebanka jednostka ewidencyjna: 141906_5 Gąbin nr ewidencyjne działki: 142/4, 142/5 opis projektowanego obiektu: sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV data wniesienia sprzeciwu:

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Odział w Płocku adres projektowanego obiektu: Lipianki miejscowość: Lipianki ulica: obręb ewidencyjny: Lipianki jednostka ewidencyjna: Nowy Duninów nr ewidencyjne działki: 450/2, 451/5, 451/4, 481, 470/2, 470/6, 470/5 opis projektowanego obiektu: sieć kablowa elektroenergetyczna...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Odział w Płocku adres projektowanego obiektu: Lipianki miejscowość: Lipianki ulica: obręb ewidencyjny: Lipianki jednostka ewidencyjna: Nowy Duninów nr ewidencyjne działki: 451/5, 451/2, 481, 470/2, 470/3 opis projektowanego obiektu: sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV data...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Odział w Płocku adres projektowanego obiektu: Górki miejscowość: Górki ulica: obręb ewidencyjny: Górki jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 285/21, 285/13, 285/14, 285/16 opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV data...

Budowa sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006, Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: 141906_2 Gąbin nr ewidencyjne działki: 696, 714 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym data...

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gąbin adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006, Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: 141906_2 Gąbin nr ewidencyjne działki: 759/5, 759/6, 759/24, 759/25, 759/28, 759/29 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ...