Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza


 

Powiat Płocki umożliwia interesantom wnoszenie spraw do Starostwa Powiatowego w Płocku w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, założoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.gov.pl


skrytka ePUAP adres: 59y4ajku1g/SkrytkaESP lub 59y4ajku1g/skrytka


W celu skorzystania z usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP.   Załóż Konto 

 

Aby złożyć pismo do Starostwa Powiatowego w Płocku za pośrednictwem ePUAP należy wykorzystać dostępne formularze przypisane do Starostwa Powiatowego w Płocku na ePUAP lub do pisma ogólnego dołączyć jako załącznik wypełniony wniosek w konkretnej sprawie, w tym ze wzorów wskazanych w zakładce „Jak załatwić sprawę”. (link)

 

Pisma składane przez ePUAP wymagają podpisu w formie podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego.

 

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

 

  • txt, rtf, doc, odt, docx, pdf, xml – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,
  • xls, xlsx, ods – arkusze kalkulacyjne,
  • gif, tif (tiff), jpg (jpeg), png, svg – dokumenty graficzne,
  • zip, rar – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone. W takim przypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego. W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnie

 

  Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

Pismo ogólne do urzędu 

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2012 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 8762
02 lipca 2020 09:16 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
03 marca 2020 09:46 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
03 marca 2020 09:45 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.