Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4382/2020 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Topola biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 153 cm, 103 cm, 108 cm, 124 cm, 106 cm i 163 cm, rosnących na działce o nr ewid. 119, obręb ewid. nr 0013 Stary Kamień, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.106.2020.OB
4381/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta i Gminy Gąbin
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 380 cm, 190 cm, 260 cm, 190 cm, 130 cm, 140 cm, 200 cm, 110 cm, 150 cm, 200 cm, 145 cm, 135 cm, 150 cm, 170 cm, 190 cm, 200 cm i 180 cm, rosnących na działce o nr ewid. 65/1, obręb ewid. 0031 Nowy Troszyn, gm. Gąbin, będącej władnością Miasta i Gminy Gąbin, stanowiącej drogę publiczną o kategorii drogi gminnej o nr 290644W relacji Nowy Troszyn – Dobrzyków
ŚR-II.613.116.2020.JD
4380/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku Żywotnik zachodni o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 63 cm i 79 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 115/48, obręb ewid. 0007 Cieśle, gm. Bodzanów, stanowiącej własność Gminy Bodzanów - w terminie do 30 stycznia 2021 r., po wcześniejszej obserwacji drzewa w zakresie występowania w jego obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.
ŚR-II.613.111.2020.JD
4379/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 68 cm, 73 cm, 82 cm, 75 cm, 87 cm, 66 cm, 68 cm, 69 cm, 89 cm, 90 cm, 69 cm, 100 cm, 67 cm, 97 cm, 75 cm, 76 cm, 85 cm, 101 cm i 79 cm, rosnących na działce o nr ewid. 79/2, obręb ewid. nr 0010 Pruszczyn, gm. Wyszogród, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród.
ŚR-II.613.108.2020.OB
4378/2020 Zgłoszenia zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. PLO4401_A, Staroźreby, ul.Płocka 34, działka nr ewid. 868/7
ŚR-I.6221.1.39.2020
4377/2020 Zgłoszenia zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. PLO4431_A, 09-411 Kamionki,gm. Stara Biała, działka nr ewid. 41/1
ŚR-I.6221.1.38.2020
4376/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Nowy Duninów
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Klon jawor o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 150 cm i 160 cm, rosnących na działce o nr ewid. 28/3, obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiącej własność Gminy Nowy Duninów
ŚR-II.613.122.2020.OB
4375/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Łąck
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z gatunku Sosna zwyczajna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 83 cm, 73 cm, 78 cm, 64 cm, 46 cm, 66 cm i 78 cm, rosnących na działce o nr ewid. 43/2, obręb ewid. nr 0009 Matyldów, gm. Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck.
ŚR-II.613.117.2020.JD
4374/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 480 cm, 236 cm, 370 cm, 310 cm oraz drzewa trzypniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 187 cm, 210 cm i 224 cm, rosnących na działce o nr ewid. 191, obręb ewid. 0006 Chodkowo, gm. Bodzanów, stanowiącej drogę publiczną o kategorii drogi gminnej o nr 290254W (ul. Polna) – w terminie do 30 stycznia 2021 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w jego obrębie gatunków objętych ochroną gatunkową.
ŚR-II.613.71.2020.JD
4373/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie na usunięcie, w terminie do 28 lutego 2021 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, następujących drzew, rosnących na działce o nr ewid. 119/19, obręb ewid. 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290295W (ul. Świerkowa w Białobrzegach): 1.1. drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata oznaczonego nr 6 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 59 cm (we wniosku oznaczonego nr 1 jako drzewo dwupniowe); 1.2. drzewa dwupniowego z gatunku Brzoza brodawkowata oznaczonego nr 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 74 cm i 62 cm.
ŚR-II.613.68.2020.JD