Lobbing

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej, przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

 

Zawodowa działalność lobbingowa jest to zarobkowa działalność lobbingowa na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

 

Zawodowa działalność lobbingowa prowadzona jest przez lobbystów wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Starostwie Powiatowym w Płocku określa Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Płockiego z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania w zakresie działalności lobbingowej.

 

 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Płockiego, Zarządu Powiatu w Płocku oraz Rady Powiatu w Płocku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2019 rok

 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Płockiego, Zarządu Powiatu w Płocku oraz Rady Powiatu w Płocku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2018 rok

 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Płockiego, Zarządu Powiatu w Płocku oraz Rady Powiatu w Płocku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2017 rok

 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Płockiego, Zarządu Powiatu w Płocku oraz Rady Powiatu w Płocku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2016 rok

 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Płockiego, Zarządu Powiatu w Płocku oraz Rady Powiatu w Płocku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2015 rok

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 3336
10 lutego 2020 11:03 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 11:02 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 11:02 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.