Rejestr informacji o środowisku - 4210/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Decyzje

Temat dokumentu:

ochrona zwierząt oraz roślin

Nazwa dokumentu:

Z wniosku Gminy Bulkowo

Zakres podmiotowy dokumentu:

decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z Wierzba krucha, w tym: 1 sztuki drzew oznaczonego we wniosku nr 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 290 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 58, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku nr 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 335 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290409W oraz działki o nr ewid. 60/3, obręb ewid. 0006 Daniszewo Malenie, stanowiącej własność osoby fizycznej - w terminie do 28 lutego 2020 r.

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Bulkowo

Sprawa

Znak sprawy:

ŚR-II.613.102.2019.OB

Dokument wytworzył:

STAROSTA PŁOCKI

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siedziba:

pok. 503

Telefon:

024 2676797

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 listopada 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Ilość wyświetleń: 123
28 listopada 2019 14:55 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Dodanie nowej karty.