Rejestr informacji o środowisku - 4212/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu:

ochrona zwierząt oraz roślin

Nazwa dokumentu:

z wniosku Gminy Nowy Duninów

Zakres podmiotowy dokumentu:

wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych we wniosku numerami 4 i 5 z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 85 cm i 80 cm, rosnących na działce o nr ewid. 221 obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiących własność Gminy Nowy Duninów

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Data zamieszczenia dokumentu:

2019-12-05

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Nowy Duninów

Sprawa

Znak sprawy:

ŚR-II.613.137.2019.OB

Dokument wytworzył:

Gmina Nowy Duninów

Data wpływu dokumentu:

2019-11-22

Data wydania dokumentu:

2019-11-21

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siedziba:

pok. 503

Telefon:

024 2676797

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.12.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2019 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Ilość wyświetleń: 92
05 grudnia 2019 09:51 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Dodanie nowej karty.