Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania wynikające przede wszystkim z:
1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
2. ustawy z dnia 17 maja 1998 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Oraz innych aktów normatywnych przedmiotowo związanych z profilem działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

• Referat Geodezji, Kartografii i Katastru – kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych – kierowany przez kierownika referatu,
• Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - kierowany przez kierownika referatu.

Stanowiska

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału

Kontakt:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
fax 24-267-68-48
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

I. Sekretariat: tel. 24 - 267-67-47

Dyrektor: tel. 24 - 267-67-48

Zastępca Dyrektora: 24 - 267-67-49

II. Referat Geodezji, Kartografii i Katastru:

1. Kierownik 24 - 267-67-56
2. Stanowisko opracowania i wydawania dokumentów w zakresie ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy) 24 - 267-68-97
3. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych 24 - 267-68-99
4. Stanowisko obsługi opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków 24 - 267-68-86, 24 - 267-68-98, 24 - 267-67-50.

III. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych:

1. Kierownik 24 - 267-67-54
2. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 24 - 267-67-52, 24 - 267-67-53, 24 - 267-67-55.
3. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych 24 - 267-67-44, 24 - 267-67-47.

IV. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno -Kartograficznej:

1. Kierownik 24 - 267-68-88
2. Stanowisko opracowania i wydawania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (map) 24 - 267-68-91
3. Stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych 24-267-68-91, 24-267-68-92
4. Stanowisko obsługi narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu 24-267-68-95
5. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej 24-267-68-94
6. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej w tym weryfikacji operatów technicznych z zakresu geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 24-267-67-43.
7. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej w tym weryfikacji operatów technicznych z zakresu rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 24 - 267-68-85.

Dokumenty

Informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 83503
18 marca 2020 12:28 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
27 lipca 2018 15:03 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
20 listopada 2015 12:37 (Adam Kosiński) - Zmiana danych jednostki.