Uchwały Rady Powiatu (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr 266/ XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu w Płocku.

Uchwała nr 266/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu w Płocku . Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592&n

Uchwała nr 254/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego powiatu płockiego.

Uchwała nr 254/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego powiatu płockiego. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiató

Uchwała nr 252/ XXXI/ 2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego.

Uchwała nr 252/ XXXI/ 2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu płockiego. Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po