Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Starosty Płockiego w sprawie samosiewów na gruntach nieleśnych.

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY PŁOCKIEGO z dnia 13 października 2009 r. w sprawie samosiewów na gruntach nieleśnych Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) a p e l u j ę