Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok''

Ogłoszenie z 22 września 2020 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”