Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XVII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 24 czerwca 2020 r.

Płock, dn. 17 czerwca 2020 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.4.2020 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx u