Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uwagi można składać do 17 czerwca 2020 r.

Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 27 maja 2020 r.

Płock, dn. 12 maja 2020 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.3.2020 MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571) oraz art. 15