Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 25 listopada 2020 r.

Płock, dn. 17 listopada 2020 r. PRZEWODNICZĄCY RADY PWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.7.2020

Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 4 listopada 2020 r.

Płock, dn. 27 października 2020 r. PRZEWODNICZACY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.6.2020 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust