Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

• Referat Oświaty, Kultury i Sportu – kierowany przez kierownika referatu,
• Referat Spraw Społecznych - podległy bezpośrednio dyrektorowi wydziału,

Stanowiska

Dyrektor Wydziału

Kontakt:

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel. (24) 267-67-37, fax 267-68-48
e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. (pobierz)

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS z siedzibą na terenie powiatu płockiego. (pobierz)

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W WYDZIALE EDUKACJI, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU.

1. Ewidencja placówek oświaty publicznej.

2. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek.

3. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych.

4. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS z siedzibą na terenie powiatu płockiego.

5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych w powiecie płockim.

6. Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Płockim - pobierz

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 23:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 19281
05 października 2020 15:09 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych jednostki.
21 lipca 2020 09:53 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
21 lipca 2020 09:49 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.