Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV, przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4 kV, demontażu elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nadułki ulica: obręb ewidencyjny: 0018 Nadułki jednostka ewidencyjna: 141904_2 Bulkowo nr ewidencyjne działki : 66/1, 100, 12/2, 12/1, 12/5, 21, 95, 20, 19, 94, 11/12, 11/19, 11/18, 11/17, 11/16, 11/2, 11/5, 11/4, 93 w m. Nadułki, gm. Bulkowo. opis...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - linii kablowej nn wraz ze złączami oraz demontaż linii napowietrznej nn

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Konstantynów ulica: - obręb ewidencyjny: 0016 Konstantynów jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 102/2, 102/1, 104/1, 104/2, 112, 132, 133, 105, 106, 109/2 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Grabie ulica: - obręb ewidencyjny: 0006, Nowe Grabie jednostka ewidencyjna: 141906_2 Gąbin nr ewidencyjne działki: 398/2, 398/3, 399/4, 399/6, 399/7, 409, 776/17, 781 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowości: Rogozino oraz Juryszewo ulica: Płocka obręby ewidencyjne: 0020 Rogozino oraz 0012 Juryszewo jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 46/3, 96/2, 97/1, 98/1, 99/1, 230/13, 231/8, 230/10, 231/2,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Radzanowo ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Radzanowo jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 241/61, 241/62, 241/63, 241/64, 241/65, 241/67, 241/68, 241/69, 241/70, 243/10, 243/12, 241/13 opis projektowanego...

Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: - obręb ewidencyjny: 0036 Staroźreby jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 102/3, 102/4, 102/7, 102/8, 2053 opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi data...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: Wiosenna obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działek: 10/66, 10/57 opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowości: Rogozino ulice: obręby ewidencyjne: 0020 Rogozino jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 135, 148/10, 148/13 opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia data...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowości: Nowe Boryszewo ulice: obręby ewidencyjne: 0002 Boryszewo Nowe jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 128/49 opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia data wniesienia...

budowa sieci elektroenergetycznej - Białobrzegi gm. Bodzanów

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Białobrzegi ulica: obręb ewidencyjny: Białobrzegi jednostka ewidencyjna: Bodzanów nr ewidencyjne działki : 550/1, 37, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12 i 38/13 opis projektowanego obiektu : sieć energetyczna kablowa...