Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie budowy siecii wodociągowej PE DN 110 o długości 146,50 m. w miejscowości Nowe Proboszczewice, gmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gospodarka Komunalna "Stara Biała" sp. z o.o. miejscowość: Nowe Proboszczewice ulica:- obręb ewidencyjny:Nowe Proboszczewice jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 20/7, 20/23 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu:

Zgłoszenie budowy siecii wodociągowej PE DN 110 o długości 150 m. w miejscowości Maszewo, gmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gospodarka Komunalna "Stara Biała" sp. z o.o. miejscowość:Maszewo ulica:- obręb ewidencyjny: Maszewo jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 50/35 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu:

Zgłoszenie budowy siecii wodociągowej PE DN 90 o długości 104,60 m. w miejscowości Nowe Proboszczewice, gmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gospodarka Komunalna "Stara Biała" sp. z o.o. miejscowość:Nowe Proboszczewice ulica:- obręb ewidencyjny:Nowe Proboszczewice jednostka ewidencyjna:Stara Biała nr ewidencyjne działki: 131.2, 642/3, 642/7 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu:

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV obręb - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych , obręb Maszewo nad Wisłą gmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: ulica: obręb ewidencyjny:0018-Maszewo nad Wisłą jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki: 164/18, 165/1, 126, 124/1, 123/5, 124/2, 87, 85/5, 86/7, 85/6, 85/15, 85/14, 85/4, 85/2, 85/13, 85/12, 85/11, 85/10, 85/9, 85/8 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie adres projektowanego obiektu: miejscowość: Rogozino ulice: Morelowa, Wiejska obręb ewidencyjny: 0020 Rogozino jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 187/1, 187/6, 187/5, 188, 187/4, 187/10, 187/16,...

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S. A. w Gdańsku adres projektowanego obiektu: miejscowość: Słupno ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Słupno jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działek: 196/1, 205/1, 197/12, 197/20, 197/15, 206/1, 206/2, 205/7, 205/4, 206/7, 206/9, 206/11, 205/12, 206/14 opis projektowanego...

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej siecii 0,4 kV obręb Trzepowo Nowegmina Stara Biała, obręb Tchórz gmina Bielsk

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. miejscowość: ulica: obręb ewidencyjny:0026- Trzepowo Nowe, Tchórz jednostka ewidencyjna: Stara Biała, Bielsk nr ewidencyjne działki: 165/2, 164/2, 165/4, 165/7, 164/1, 162, 61/2, 61/1, 62/1, 192/2, 67/5, 192/1, 60/4, 59/3, 59/8, 59/11,59/10, 59/9, 59/14, 66/3, 66/4, 66/1, 59/5, 59/4,...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Gulczewo ulica: Stepowa obręb ewidencyjny: 0006 Gulczewo Kolonia jednostka ewidencyjna: 141912_2 Słupno nr ewidencyjne działek: 83/1, 83/32 opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c data wniesienia...

Zgłoszenie budowy sieci (linii) napowietrznej elektroenergetycznej nN-0,4kV, przebudowa napowietrznej sieci (linii) elektroenergetycznej nN-0,4kV, rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, budowa kablowej elektroenergetycznej sieci nN-0,4kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Wymyśle ulica: - obręb ewidencyjny: 0033 Nowe Wymyśle jednostka ewidencyjna: Gąbin nr ewidencyjne działki: 261, 250, 251, 721/3, 254, 256/1, 256/3, 257, 324/3, 285, 286, 287/11, 287/1, 287/12, 288/1, 693, 290/2, 271, 420, 427, 443/2, 433,...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Malanowski Błażej adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: - obręb ewidencyjny: 0036 Staroźreby jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 758/1, 759/3, 760 opis projektowanego obiektu: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej data wniesienia sprzeciwu:...