Sieci

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie rozbiórki i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Okolusz, Kępina ulica: - obręb ewidencyjny: 0023 Okolusz, 0015 Kępina jednostka ewidencyjna: 141906_2 Gąbin nr ewidencyjne działki: 0023 - 47/3, 47/2, 92 0015 - 23/1, 42, 41, 40/2, 40/1, 39, 38, 37/1, 36/1, 35/1, 34/2, 33, 32, 31, 13/3 opis...

Zgłoszenie budowy i rozbiórki sieci elektroenergetycznej

adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wiączemin Polski ulica: obręb ewidencyjny: 0017 Wiączemin Polski jednostka ewidencyjna: 141911_2 Słubice nr ewidencyjne działek: 56/2, 19/2, 19/1, 56/1, 77/5, 55, 67, 76/1, 68/1, 68/3, 72/1, 40/3, 40/1, 68/2, 78/6, 39/3, 73, 77/3, 78/5 opis projektowanego obiektu: rozbiórka istniejącej linii...

zgłoszenie rozbiórki i budowy linii napowietrznej nn-0,4 kV, przebudowy linii napowietrznej nn-0,4 kV i budowy linii kablowej nn-0,4 kV - działki nr ewid. 39, 38/2, 43/3, 46, 47/4, 47/5, 47/6, 47/3, 48/3, 43/2, 44/1, 49 w m. Słomin, gm. Wyszogród

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: obręb ewidencyjny: 0014 Słomin jednostka ewidencyjna: 141915_4 Wyszogród nr ewidencyjne działki : 39, 38/2, 43/3, 46, 47/4, 47/5, 47/6, 47/3, 48/3, 43/2, 44/1, 49 w m. Słomin, gm. Wyszogród. opis projektowanego...

zgłoszenie rozbiórki i budowy sieci napowietrznej 0,4kV , przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV oraz przebudowa stacji transformatorowej SN/nn - działki nr ewid. 28/1, 32/2, 32/3, 36/1, 38/2, 38/3, 63, 77/1, 77/2, 92, 93, 97/5 w m. Słomin, gm. Wyszogród

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: obręb ewidencyjny: 0014 Słomin jednostka ewidencyjna: 141915_4 Wyszogród nr ewidencyjne działki : 28/1, 32/2, 32/3, 36/1, 38/2, 38/3, 63, 77/1, 77/2, 92, 93, 97/5 w m. Słomin, gm. Wyszogród. opis projektowanego...

zgłoszenie rozbiórki i budowy sieci napowietrznej , przebudowa sieci 0,4kV oraz budowa sieci kablowej 0,4kV - działki nr ewid. 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 20, 24, 22/1, 26/2, 26/3, 28/1 w m. Słomin gm. Wyszogród

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: obręb ewidencyjny: 0014 Słomin jednostka ewidencyjna: 141915_4 Wyszogród nr ewidencyjne działki : 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 20, 24, 22/1, 26/2, 26/3, 28/1 w m. Słomin, gm. Wyszogród. opis projektowanego...

zgłoszenie przebudowy sieci napowietrznej - działki nr ewid. 6/1, 8/1, 11/1, 13/3, 13/2, 15/2, 15/1, 36/1, 38/2 w m. Słomin gm. Wyszogród

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa-Operator S.A. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Wyszogród ulica: obręb ewidencyjny: 0014 Słomin jednostka ewidencyjna: 141915_4 Wyszogród nr ewidencyjne działki : 6/1, 8/1, 11/1, 13/3, 13/2, 15/2, 15/1, 36/1, 38/2 w m. Słomin, gm. Wyszogród. opis projektowanego obiektu...

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Staroźreby adres projektowanego obiektu: miejscowość: Staroźreby ulica: - obręb ewidencyjny: 0036 Staroźreby jednostka ewidencyjna: Staroźreby nr ewidencyjne działki: 70/5, 71/2, 72/2, 73/2, 65/1, 89/14 opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia...

Zgłoszenie budowy siecii gazowej średniego ciśnienia obręb 0018, gmina Stara Biała

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. miejscowość: Maszewo ulica:- obręb ewidencyjny:0018- Maszewo nad Wisłą jednostka ewidencyjna: Stara Biała nr ewidencyjne działki:86/10, 85/5, 85/14, 85/12, 85/11, 85/10, 85/9 Opis projektowanego obiektu: data wniesienia sprzeciwu: data braku wniesienia sprzeciwu:...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. adres projektowanego obiektu: miejscowość: Rogozino ulice: Przykościelna, Mazowiecka obręb ewidencyjny: 0020 Rogozino jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 135, 117/8, 117/14 opis projektowanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c ...

Zgłoszenie budowy sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie adres projektowanego obiektu: miejscowość: Nowe Boryszewo ulica: obręb ewidencyjny: 0002 Boryszewo Nowe jednostka ewidencyjna: 141910_2 Radzanowo nr ewidencyjne działek: 176, 185/10, 185/9, 185/12, 186 opis projektowanego...